Marijke Kool (directeur bestuurder Salland Wonen Woningstichting) en Roel Mateboer geven het startschot voor het groot onderhoud van 99 woningen in de Maten (Raalte). Bij dat groot onderhoud worden de woningen, die in de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn gebouwd, klaar gemaakt voor een duurzame toekomst.

“Ik ben zo trots op dit project’, zegt Marijke Kool van SallandWonen. “Deze woningen zijn gebouwd in een tijd dat we ons nog niet druk maakten om energieverbruik. En dat is nu wel anders!’ Roel Mateboer verheugt zich ook op de speciale samenwerking. “Doordat we een langdurige en succesvolle samenwerking hebben, kunnen we met elkaar veel aan. Zelfs in deze coronatijd verbouwen in bewoonde toestand wordt dan mogelijk. En alles gebeurt in overleg met de bewoners“.