Mateboer is een familiebedrijf dat bestaat uit de drie werkmaatschappijen Bouw, Projectontwikkeling en Milieutechniek. De kracht van de Mateboer is dat wij deze drie disciplines kunnen bundelen. Deze synergie wordt benut bij het meedenken bij de planvorming, een strakke uitvoering en leidt tot een eindresultaat dat kwalitatief hoogwaardig, innovatief en duurzaam is.

Hoe wij werken

Mateboer voert met passie en inzet opdrachten uit voor lokale en provinciale overheden, woningcorporaties, bedrijven, instellingen en particulieren. Met elkaar wordt op een open manier overlegd om de doelstellingen te halen binnen de gestelde financiële kaders, waarbij wij onze kennis en ervaring inbrengen met oog voor nieuwe ontwikkelingen.

Onze mensen

We willen op een sociale en menselijke manier een bedrijf leiden. Het zijn onze mensen die dagelijks het visitekaartje zijn van de Mateboer. Met een grote betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel werken ze aan de projecten met het belang van de klant voorop. We bieden een prettige werkomgeving waar de veiligheid en gezondheid van onze mensen voorop staat. Een familiebedrijf zonder kapsones dat ook op het werk een familiegevoel geeft. Veel van onze mensen maken al jarenlang deel uit van ons bedrijf.

Geschiedenis

1936

Tijdens de crisisjaren start Roelof Mateboer vanuit zijn woonhuis in Kampen de onderneming Aannemingsmaatschappij Mateboer. Met één betonmolen voert hij verschillende werkzaamheden uit op het gebied van water- en fundatiebouw.

1946

De Tweede Wereldoorlog zorgt ervoor dat het bedrijf minder goede tijden doormaakt. Roelof Mateboer wilde niet met de bezetter samenwerken. Hierdoor raakt het bedrijf al zijn werk en middelen kwijt. Kort na de oorlog werkt Roelof samen met zes nieuwe werknemers aan de wederopbouw van het bedrijf.

1956

Twintig jaar na de start is het bedrijf gegroeid naar vijftien werknemers en is het bedrijf verplaatst naar IJsselmuiden. Door toetreding van de 2e generatie, Jacob Mateboer, wordt de naam van het bedrijf veranderd in R. Mateboer & Zoon. In de jaren 50 en 60 voert het bedrijf veel civieltechnische werkzaamheden uit in de polder, onder meer diepriolering. De belangrijkste opdrachtgevers zijn gemeenten, Provinciale Waterstaat en later de Rijksdienst IJsselmeerpolders.

1966

Door toename van werkzaamheden in Flevoland maakt het bedrijf een sterke groei door. De vestiging in IJsselmuiden wordt te klein en het bedrijf vestigt zich weer in de geboorteplaats Kampen. In 1962 neemt Jacob Mateboer de leiding over. Inmiddels is het bedrijf specialist op het gebied van weg- en waterbouw en voert werkzaamheden uit in het hele land.

1976

De sterke vraag naar woningbouw in Flevoland en de aanwezige kennis in het bedrijf doen het bedrijf beslissen om in 1972 Mateboer Bouw BV op te richten. De combinatie tussen weg- en waterbouw en woningbouw levert veel voordelen op.

1986

Na een lange periode van sterke groei zorgt de crisis van de jaren 80 ervoor dat het bedrijf fors moet inkrimpen. Een halve eeuw na de oprichting komt ook de 3e generatie in het bedrijf, namelijk de broers Roel en Gert Mateboer. Na de crisis breidt het bedrijf weer uit.

1996

Door gifschandalen en de daaruit voortkomende sterke vraag naar de reiniging van vervuilde grond wordt in 1992 besloten om Mateboer Milieutechniek BV op te richten. In 1994 volgt Mateboer Projectontwikkeling. Aan de rand van de binnenstad van Kampen geeft Mateboer het voormalige terrein van BK Pannen een nieuwe bestemming en hier worden in 1996 ruim 200 wooneenheden
gerealiseerd. Ook wordt een nieuwe vestiging van Mateboer gebouwd in Almere. Midden jaren 90 draagt Jacob Mateboer het stokje over aan zijn twee zoons Roel en Gert.

2006

Mateboer Bouw specialiseert zich verder in renovatie en modernisering en start het grootste renovatieproject in Nederland met 750 woningen in Almere. De ontwikkeling van het Berkpark in Kampen krijgt verder vorm met de bouw van de eerste woontoren.
In 2008 heeft Mateboer de Civiele Techniek BV verkocht.

2016

Inmiddels bestaat Mateboer 80 jaar en heeft het vestigingen in Kampen en Almere. Mateboer Milieutechniek heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt en die zal ook de komende jaren worden doorgezet door een aantal langlopende contracten met grote kabel- en leidingbedrijven. In 2014 treedt de 4e generatie Mateboer in dienst. Als eerste Maaike Mateboer, dochter van Roel. In 2019 volgen Jaap Mateboer, zoon van Roel, en Annemiek en Mark Mateboer, dochter en zoon van Gert.

2021

Per 1 januari zijn Roel en Gert Mateboer teruggetreden als directie. Het stokje wordt voor het eerst in de geschiedenis aan iemand van buiten de familie overgedragen. Wel blijft de 4e generatie Mateboer werkzaam voor het bedrijf.

Duurzame toekomst

Mateboer is trots, en vooral dankbaar, dat we zo lang mogen bestaan. Door al die jaren heen is er veel veranderd, zowel in de sector als in het bedrijf, maar onze kernwaarden zijn altijd hetzelfde gebleven.