OpdrachtgeverType projectLocatieStatus
Gemeente De Fryske MarrenVerkennend bodem-en verhardingsonderzoek (inclusief asbest in grond en puin)Dr. G.A. Wumkesstraat 7 te JoureIn uitvoering

In opdracht van de gemeente De Fryske Marren is Mateboer Milieutechniek BV in oktober 2020 gestart met de uitvoering van een verkennend bodem- en verhardingsonderzoek inclusief asbest in grond en puin ter plaatse van de Dr. G.A. Wumkesstraat 7 te Joure. De aanleiding voor het verkennend bodem- en verhardingsonderzoek betreft de voorgenomen herinrichting van de locatie.

Ter plaatse wordt een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) inclusief asbest in grond (NEN 5707) en puin (NEN 5897) uitgevoerd. Hiernaast wordt de grond onderzocht op PFAS. Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de actuele kwaliteit van de bodem (grond en grondwater). Het doel van het verkennend onderzoek asbest in grond en puin is bepalen of de grond en het puin asbesthoudend is of niet. Aanvullend wordt het puin indicatief gekeurd op samenstelling voor hergebruik.

De geasfalteerde oprit ter plaatse wordt onderzocht op de teerhoudendheid van het asfalt (conform CROW 210).