Goedkoper, sneller en duurzamer (ver)bouwen. Dat is wat woningcorporatie UWOON, Salverda Bouw, Van Wijnen en Mateboer Groep willen bereiken met een langdurige, duurzame samenwerking. Daarom tekenden we op maandag 21 november een ketensamenwerkingsovereenkomst voor onderhoud- en investeringsprojecten.

Daarmee wordt de samenwerking tussen alle partijen zo geoptimaliseerd dat er als het ware als één grote organisatie wordt gewerkt. Daardoor kan er op tijd en kosten bespaard worden. Een betere aanpak leidt dan tot meer tevreden bewoners.

Vroegtijdig betrekken

Bij deze samenwerking komen partners al bij de eerste gedachteontwikkeling over woningverbeteringen samen. Om zo vroegtijdig in gesprek te gaan over de huidige situatie, het budget en wat met dat budget mogelijk en gewenst is. Vervolgens wordt iedereen op de eigen specialiteit ingezet en volgt een gezamenlijk plan van aanpak. Dit is efficiënt en optimaliseert de inzet van mensen en middelen. Gevolg: het project duurt korter en de uitvoering is goedkoper.

Oog voor de bewoner

Bij alles wat de partners doen, is er oog voor de bewoners. Een belangrijk onderdeel van het werk is het vroegtijdig betrekken van bewoners bij de werkzaamheden en het maken van de plannen.

Verbeterteam

De samenwerking van de partners is niet nieuw. Al sinds 2018 werken de vier partijen samen. Deze samenwerking is nu verlengd met vijf jaar. Waar in het verleden vooral kosten- en technische afspraken werden gemaakt is bij deze nieuwe overeenkomst naar het totale proces gekeken. Om te blijven leren, verbeteren en innoveren komt periodiek een verbeterteam bij elkaar om de samenwerking te evalueren.