Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Dat betekent nieuwe regelgeving, belangrijk om hier goed van op de hoogte te zijn! In de Omgevingswet is bij een aantal milieubelastende activiteiten bodemonderzoek vereist. Zo ook voor ‘Graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan interventiewaarde bodemkwaliteit (>25 m3)’. Een voorafgaand bodemonderzoek dat voldoet aan het Besluit activiteiten leefomgeving is dan nodig zie, § 5.2.2 Besluit activiteiten leefomgeving

Een minimale vereiste is een historisch vooronderzoek conform de NEN 5725. De informatieplicht tijdens het vooronderzoek vereist dat het onderzoeksrapport op de projectlocatie beschikbaar is, zoals benoemd in § 3.2.21 Besluit activiteiten leefomgeving.

Verder dient de initiatiefnemer het bevoegd gezag een week voorafgaand aan de werkzaamheden te informeren. Het vooronderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de verschillende grondsoorten en kwaliteiten op locatie. Dit om ervoor te zorgen dat bodemlagen van verschillende kwaliteitsklassen niet met elkaar vermengd raken. Naar aanleiding van dit historische vooronderzoek kan een verkennend onderzoek (NEN 5740 en/of NEN 5707) of een nader onderzoek (NTA 5755) noodzakelijk worden gevonden.

Opdrachtgever kan daarnaast ook een MKB- en/of uitvoeringsplan opvragen bij de opdrachtnemer. Hierin staat onder andere beschreven hoe om te gaan met de verschillende kwaliteiten in grondstromen en is te vinden wat de kritische werkzaamheden en momenten zijn tijdens het werk, waarbij milieukundig toezicht noodzakelijk is.

Met de komst van deze Omgevingswet is het dus belangrijk om op de hoogte te zijn van de vereisten om zo op de juiste manier activiteiten uit te voeren. Mateboer Milieutechniek is gespecialiseerd in het adviseren over en het uitvoeren van onderzoeken conform de NEN 5725.

Met ruim 30 jaar ervaring op het gebied van bodemsanering en ruime ervaring in het uitvoeren van graafmelding en het begeleiden van graafwerkzaamheden ben je bij ons op de juiste plek. Een vooronderzoek kunnen wij -afhankelijk van de beschikbaarheid van informatie van derden en de omvang van het traject- in één dag verzorgen!

Neem direct contact op met één van onze deskundigen via info@mateboer.nl of bel vrijblijvend met Jacob, Nicole of Christiaan.

Jacob de Groot: 06-515 650 52

Nicole Holm: 06-483 258 43

Christiaan Bouwknegt: 06-409 186 49