Afgelopen periode ontving Mateboer het auditteam van Normec voor de hercetificering van ons ISO-kwaliteitssysteem. Tijdens deze driedaagse audit bezochten zij verschillende vestigingen en projectlocaties en hebben wij laten zien dat wij werken volgens de juiste procedures, onze processen blijven verbeteren en dat onze eindproducten van goede kwaliteit zijn.

Voor zowel Bouw, Projectontwikkeling en Milieutechniek vonden audits plaats, waarbij we bij alle werkmaatschappijen een positief resultaat hebben behaald. Daarom hebben wij een ISO hercertificering voor de komende 3 jaar ontvangen.

We zijn trots op dit mooie resultaat, dat we samen hebben bereikt!