In opdracht van Jelle Bijlsma BV mag Mateboer Milieutechniek BV een ecologisch werkprotocol opstellen. Dit protocol wordt opgesteld voor de maaiwerkzaamheden in de bermen langs diverse snelwegen in Friesland.

Tijdens het opstellen van dit ecologisch werkprotocol zijn verschillende berminspecties uitgevoerd. Op basis van deze inspecties en in combinatie met eerdere waarnemingen kunnen wij vaststellen welke beschermde diersoorten mogelijk aanwezig zijn. Deze inschatting zorgt er voor dat er diverse maatregelen getroffen worden, waardoor verstoring van de leefomgeving van beschermde soorten of vernieling van nesten wordt voorkomen. Dankzij ons ecologisch werkprotocol kan Jelle Bijlsma BV in opdracht van Rijkswaterstaat het bermbeheer zorgvuldig en verantwoord uitvoeren.