Op woensdag 27 maart heeft Woonstichting Patrimonium een mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van het unieke woon-zorgproject ‘Infinity’. Patrimonium en Mateboer Bouw uit Kampen hebben de overeenkomst gesloten voor de bouw van twaalf zorgappartementen en een speciale ruimte voor dagbesteding, ontworpen om jongeren met een intensieve zorgvraag een nieuw thuis te bieden.

De visie van de initiatiefnemers van dit project, ouderstichting Infinity, was om een veilige en ondersteunende woon- en leefomgeving te creëren voor jongeren met een intensieve zorgvraag. Deze visie is omgezet in actie door de krachten te bundelen met Patrimonium en zorginstelling ’s Heeren Loo en de betrokken ouders.

De zoektocht naar een geschikte locatie leidde tot de Karel Doormanweg, waar met de steun van de gemeente Urk een perfecte locatie is gevonden die niet alleen voldoet aan de behoeften van de jongeren, maar ook goed aansluit bij de landelijke omgeving.

Na een zorgvuldige afstemming van het programma van eisen met alle betrokken belanghebbenden, heeft architectenbureau 1op1 een ontwerp gerealiseerd dat zowel stijlvol als functioneel is. Het ontwerp voldoet aan de wensen en behoeften van de toekomstige bewoners en is passend bij de landelijk omgeving aan de rand van de Zeeheldenwijk.

Met de ondertekening van de overeenkomst met Mateboer Bouw, is de weg vrijgemaakt voor de start van de bouw. De voorbereidingen zijn in volle gang en de verwachting is dat de bouw nog voor de zomervakantie van 2024 zal beginnen. Patrimonium streeft ernaar het project voor de zomer van 2025 te voltooien, waarna ’s Heeren Loo en de toekomstige bewoners hun intrek kunnen nemen in deze unieke woon-zorgomgeving.

Directeur Johan Oosterhoff van Patrimonium licht toe blij te zijn met dit tekenmoment. “De voorbereiding hiernaartoe was een intensief traject waarbij alle partijen hebben toegewerkt naar het gezamenlijke doel om te komen tot een unieke woonzorgvoorziening voor een bijzondere doelgroep. We kunnen samen met de ouders niet wachten tot de eerste schop de grond in gaat!”

Ook directeur Richard Hoekert van Mateboer Bouw is ingenomen met deze opdracht. “Het realiseren van een woonzorgvoorziening op Urk voor een bijzondere doelgroep is specifiek werk. Als bouwbedrijf vinden we het een eer om op deze wijze een bijdrage te mogen leveren aan de maatschappelijke opgave.”