Recent heeft onze collega Coen namens Mateboer en in samenwerking met Learning Hub Friesland deelgenomen aan een duurzaamheidsconferentie. Deze conferentie is onderdeel van Deal4EU, een netwerk van 8 verschillende Europese steden die de waarden, doelstellingen en het beleid van de Green Deal onder jongeren promoten om ze Groene ambassadeurs in hun eigen territorium te maken. Deze Green Deal bestaat uit een aantal doelen om de klimaatverandering en de aantasting van het milieu tegen te gaan.

Tijdens deze conferentie zijn Coen en 17 andere jongeren samengekomen in Novo Mesto Slovenië. Coen vertelt: ‘Door middel van diverse workshops werden belangrijke onderwerpen uit de Green Deal aangekaart. Ook werden wij uitgedaagd te kijken naar onze eigen rol hierin. Naast workshops was er ruimte voor diverse bezoeken aan verschillende locaties, waaronder bij SMETUMET: een organisatie die van bedrijfsafval allerlei producten weet te ontwikkelen.

Verder heb ik mijn kennis over duurzame constructie en de rol van Mateboer, en dan met name de afdeling Bouw, mogen delen in een presentatie. Hieruit ontstonden mooie gesprekken over biobased bouwen en het hergebruik van bouwmaterialen. Erg inspirerend om op zoek te gaan naar hoe Mateboer hier ook mee aan de slag kan in de toekomst!

Vanuit persoonlijke overtuiging ben ik gemotiveerd om mij in te zetten voor duurzaamheid. Ik wil graag ook andere jongeren inspireren om het gesprek aan te gaan. De bijeenkomst heb ik ervaren als het perfecte platform om dit te bereiken. Ik kijk er dan ook met veel voldoening op terug!’

Als Mateboer zijn we trots op onze collega! Samen gaan we voor duurzaamheid en we zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe ideeën over hoe we kunnen streven naar nieuwe duurzame oplossingen in de dagelijkse praktijk.