Opdrachtgever Architect Locatie Status
Gemeente Zwartewaterland Industrieterrein Zwartewater te Hasselt

In opdracht van de gemeente Zwartewaterland heeft Mateboer Milieutechniek B.V. ter plaatse van meerdere locaties op industrieterrein Zwartewater te Hasselt bodemonderzoeken (zowel verkennend als nader bodemonderzoek) uitgevoerd. De gemeente is voornemens het industrieterrein te herontwikkelen. Ten behoeve van deze herontwikkeling en de uitgifte van kavels dient de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in beeld gebracht te worden. Daarnaast is de gemeente Zwartewaterland voornemens de riolering te vervangen en wegen opnieuw in te richten.