Opdrachtgever Architect Locatie Status
Ermelo

Mateboer Milieutechniek is momenteel bezig met de milieukundige begeleiding van een sanering in Ermelo. Het betreft de sanering van een voormalige dakpannenfabriek (het afgebrande pand).  Er wordt rondom het pand circa 1700 ton sterk verontreinigde grond afgegraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Het betreft een verontreiniging met zware metalen en minerale olie. Na de sanering is de grond geschikt voor woningbouw en zal het monumentale pand worden gerestaureerd.