Op het terrein van een voormalig scheepswerf in Bovenkarspel wordt in de toekomst een nieuw appartementencomplex gerealiseerd. Om deze plannen uit te mogen voeren, moet de grond eerst gesaneerd en bouwrijp worden gemaakt.
In opdracht van Stichting Bodembeheer Nederland en Bouwbedrijf C.L. Hof B.V. mocht Mateboer Milieutechniek het oude complex slopen en de watergang achter het perceel saneren. De komende weken gaan we aan de slag met de landbodemsanering, zodat we tot slot de kavel bouwrijp op kunnen leveren aan Bouwbedrijf C.L. Hof.

We voeren dit werk in samenwerking met onze partners Ark en Reau Aldeboarn, De Waard B.V. en Grondbalans B.V. uit.