Mateboer Milieutechniek heeft eind 2021 en begin 2022 in Meppel een bodemsanering mogen realiseren. Voorafgaand aan de bodemsanering die wij mochten uitvoeren, zijn de sloop en asbestsanering van de opstallen al uitgevoerd.

Vervolgens hebben wij als saneringsmethode een leeflaag toegepast, waarbij de bovenste meter grond is afgegraven en afgevoerd. In totaal is bijna 3000 m³ grond, verontreinigd met stoffen zoals PFAS en minerale olie, verwijderd. Vervolgens is de ontgraving afgedekt met geotextiel, dit geotextiel is bedoeld als signaleringslaag bij eventueel toekomstig gebruik. Tot slot is de grond weer aangevuld met schoon zand.

De grond in Meppel is hiermee weer een stukje schoner!