Opdrachtgever Architect Locatie Status
Oost Flevoland Woondiensten te Dronten Dronten Gerealiseerd

Een verbetering van de woontechnische kwaliteit van woningen en verduurzaming van het woningbezit van Oost Flevoland Woondiensten, waarbij het energieniveau opgewaardeerd werd tot label A. Deze woningen zijn onderdeel van de oudste wijk van Dronten, De Werf. Binnen deze wijk is de buurt van de chaletwoningen duidelijk herkenbaar door de samenhangende karakteristieke architectuur van Romke de Vries. Deze architectuur is gehandhaafd, gezien het plezierige leefklimaat en historisch belang van de wijk voor de gemeente Dronten. Ook de onderlinge samenhang tussen de drie verschillende woningtypes is een uitzonderlijke kwaliteit die nog meer wordt versterkt door het uitgevoerde groot onderhoud.