Mateboer Milieutechniek saneerde enkele weken terug de watergang achter een perceel in Bovenkarspel. Op deze voormalige scheepswerf worden in de toekomst namelijk appartementen gerealiseerd.

Na deze waterbodemsanering is er door derden nieuwe walbeschoeiing geplaatst en zijn we vervolgens gestart met de landbodemsanering. Hierbij hebben we het terrein ontdaan van alle verhardingen en fundatierestanten. Daarnaast is uiteindelijk circa 1000m3 verontreinigde grond afgevoerd naar erkende verwerkers.

Zodra de locatie is vrijgegeven door de milieukundig begeleider, starten we met de afrondende fase van dit project. We vullen de locatie aan en leveren deze tot slot bouwrijp op aan Bouwbedrijf C.L. Hof.