Opdrachtgever Architect Locatie Status

Sinds eind jaren tachtig is Mateboer Milieutechniek een zelfstandig opererende werkmaatschappij welke onderdeel uitmaakt van de Mateboer Groep met vestigingen in Kampen en Almere.

Mateboer Milieutechniek is gespecialiseerd in het verrichten van bodemonderzoek tot en met het uitvoeren van saneringen. Kernwoorden voor onze werkwijze zijn, naast uiteraard goede kennis van zaken: klantgericht, adequaat en door lage overhead zeer kosteneffectief. Hierbij is het ons streven om duurzame klantrelaties op te bouwen.

Integrale aanpak prima beheerd en gecoِrdineerd door één VCA** en ISO 9001 gecertificeerde onderneming. Voor uitvoering van de meeste werkzaamheden binnen het werkveld bodembeheer is een erkenning door het Ministerie van Vrom noodzakelijk.

Mateboer Milieutechniek is erkend voor het uitvoeren van werkzaamheden conform de volgende procescertificaten

BRL SIKB 2000, Protocol 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen)
BRL SIKB 2000, Protocol 2002 (Het nemen van grondwatermonsters)
BRL SIKB 2000, Protocol 2003 (Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek)
BRL SIKB 2000, Protocol 2018 (Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem)
BRL SIKB 6000, Protocol 6001 (Milieukundige processturing en verificatie van landbodemsaneringen met conventionele methoden)
BRL SIKB 7000, Protocol 7001 (Uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden)
BRL SIKB 7000, Protocol 7002 (Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden)
BRL SIKB 7000, Protocol 7002-Processturing (Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden)
BRL SIKB 7000, Protocol 7004 (Tijdelijk uitplaatsen van grond)