OpdrachtgeverType projectLocatieStatusProjecten
Mobilis (onderdeel TBI Groep)Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 (CROW 400)Diverse locaties binnen NederlandUitgevoerddiverse locaties binnen Nederland

Mateboer Milieutechniek B.V. heeft in opdracht van Mobilis op diverse 380 kV stations in Nederland een verkennend bodemonderzoek conform NEN5740 uitgevoerd. De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek betreft de realisatie van nieuwe transformatoren en ondergrondse kabels-/leidingen. Het doel van de uitgevoerde onderzoeken is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ten behoeve van het veilig werk in verontreinigde grond (CROW400).