OpdrachtgeverType projectLocatieStatus
NKMQuickscan, vooronderzoek NEN 5725 en een verkennend en afperkend bodemonderzoek NEN 5740 inclusief asbestonderzoek NEN 5707De KrommerijnstreekAfgerond

In opdracht van NKM heeft Mateboer Milieutechniek B.V. in 2018 en 2019 een quickscan, vooronderzoek NEN 5725 en een verkennend en afperkend bodemonderzoek NEN 5740 inclusief asbestonderzoek NEN 5707 uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van een glasvezelnetwerk in de Krommerijnstreek.

Verder heeft Mateboer Milieutechniek op de locaties met verontreinigde grond de benodigde Wbb-melding richting het bevoegd gezag verzorgt. Tevens heeft Milieutechniek B.V. (vestiging Almere) de werkzaamheden conform de SIKB BRL7000, protocol 7004 uitgevoerd ter plaatse van de verontreinigde delen van het glasvezelnetwerk. Mateboer Milieutechniek B.V. (vestiging Kampen) heeft de milieukundige begeleiding conform de SIKB BRL6000, protocol 6001 verzorgt.