OpdrachtgeverType projectLocatieStatus
Gemeente ZwolleVerkennend bodemonderzoek inclusief fundatie- en asfaltonderzoekMeerder locaties in de gemeente ZwolleAfgerond

In opdracht van de gemeente Zwolle heeft Mateboer Milieutechniek B.V. samen met Roelofs Advies en Ontwerp B.V. een grond- en verhardingsonderzoek uitgevoerd ter plaatse van circa 40 locaties in de gemeente Zwolle. De gemeente Zwolle is voornemens om groot onderhoud aan de wegen uit te voeren. Voorafgaand aan het onderhoud zijn de hergebruikmogelijkheden van het asfalt, fundatiemateriaal en de grond onder de verhardingen vastgesteld. Daarnaast is op een aantal locaties de waterdoorlatendheid (k-waarde) van de grond onder de verharding bepaald.