OpdrachtgeverType projectLocatieStatus
Diverse opdrachtgevers (o.a. Allinq, Van Gelder, VolkerWessels, Siers, BAM)Quickscan, vooronderzoek NEN 5725 en een verkennend en afperkend bodemonderzoek NEN 5740 inclusief asbestonderzoek NEN 5707Diverse locaties binnen NederlandIn uitvoering

Voor diverse opdrachtgevers (o.a. Allinq, Van Gelder, VolkerWessels, Siers, BAM) voert Mateboer Milieutechniek B.V. naast de grote gebieden (FttH, FttP) jaarlijks, voor kleinere projecten (variërend van onderzoeklocaties van 1 m2 tot meerdere kilometers lang) door heel Nederland, een groot aantal quickscans, vooronderzoeken NEN5725 en bodemonderzoeken NEN5740/5707/5897 uit ten behoeve van het realiseren van glasvezeltracés. Het doel van de uitgevoerde onderzoeken is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ten behoeve van het veilig werk in verontreinigde grond (CROW400).