OpdrachtgeverType projectLocatieStatus
Gemeente Waadhoek (in samenwerking met het Wetterskip Fryslân)Verkennend waterbodemonderzoek NEN 5720Diverse locaties binnen de gemeente (19 dorpen)In uitvoering

In opdracht van de gemeente Waadhoeke (in samenwerking met het Wetterskip Fryslân) is Mateboer Milieutechniek B.V. in februari 2020 gestart met de uitvoering van een verkennend waterbodemonderzoek NEN 5720 ter plaatse van diverse watergangen binnen de gemeente Waadhoeke. Ter plaatse van circa 100 watergangen/overstorten binnen 19 dorpen of steden is de gemeente in samenwerking met het Wetterskip voornemens baggerwerkzaamheden uit te voeren. Ten behoeve van deze werkzaamheden dient de milieuhygiënische kwaliteit van het slib te worden bepaald. Het slib wordt tevens aanvullend onderzocht op PFAS.