OpdrachtgeverArchitectLocatieStatus
Top Wonen ResidentiesSchippers ArchitectenElburgGerealiseerd

Na ongeveer 10 jaar is de wijk Vossenakker in Elburg afgerond. Daar waar eerst de eengezinswoningen rond de Kruidenlaan zijn ontworpen, is er een decennium later een ontwerp gemaakt voor de entree naar de wijk; het appartementengebouw Vossenburcht. De opgave was helder: kunnen jullie binnen het bebouwingsvlak van het bestemmingsplan 20 x 20 m2 minimaal 15 appartementen ontwerpen van ongeveer 65 m2 GBO, inclusief bergingen en entreegebied. Er is een gebouw ontwikkeld met een minimaal oppervlak aan gemeenschappelijke verkeersruimte en entreegebied. Door de ontsluiting diagonaal op de kavel te oriënteren was een zeer efficiënte plattegrond mogelijk. Door de hoogte van het gebouw door middel van terugliggende dakterrassen te verminderen, is naast de naastgelegen ééngezinswoningen een appartementengebouw gerealiseerd, welke naadloos aansluit. Door de diagonaal georiënteerde buitenruimtes op de buitenhoek is een ‘gezicht’ gemaakt naar de rotonde; een herkenbaar beeld als entree van de wijk.