Opdrachtgever Architect Locatie Status
Allinq Groep Heel Nederland

Voor onze vaste opdrachtgevers Schuuring, Vidyn en Fiber4All (allen onderdeel van de Allinq Groep)  voert Mateboer Milieutechniek B.V., voor projecten door heel Nederland, een groot aantal quickscans, vooronderzoeken en bodemonderzoeken uit ten behoeve van realisatie van glasvezeltracés.
De werkzaamheden hebben tot doel, conform de CROW307, veiligheidsklassen te bepalen zodat de graafwerkzaamheden op een veilige en verantwoorde wijze uitgevoerd worden.