Opdrachtgever Type project Locatie Status
Bosatex Sanering Epe Uitvoering

Sanering van grond- en grondwater ter plaatse van een locatie in Epe in opdracht van Bosatex. De verontreiniging bestaat uit o.a. zware metalen, mineralie olie en vluchtige organische cloriden (VOCL). De grond wordt gesaneerd middels ontgraving en het grondwater wordt in-situ gesaneerd door middel van injectie van voedingsstoffen voor bodembacteriën. Deze bacteriën zetten de VOCL om in onschadelijke producten zoals koolstofdioxide.