Binnen Mateboer vinden we het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld om ons heen. Samen zorgen we immers voor een fijne leefomgeving. Wij streven daarom naar duurzame kwaliteit: werken met duurzame innovaties, die een bijdrage leveren aan een betere wereld. Met plezier sluiten we ons dan ook aan bij duurzame initiatieven, zoals biobased bouwen.

Voor één van deze initiatieven hebben wij op 31 mei een intentieverklaring ondertekend. Deze verklaring is ondertekend met de intentie woningen te gaan isoleren met een in Salland geteeld natuurlijk bouwmateriaal, namelijk hennep.

In de intentieverklaring is uitgesproken dat dit jaar en volgend jaar worden gebruikt voor een eerste proefproject. Hierbij wordt 10 hectare hennep verbouwd, voldoende voor het isoleren van ongeveer 50 woningen van SallandWonen.

Voor de boeren betekent dit dat zij een nieuw en duurzaam verdienmodel kunnen onderzoeken. De bouwsector kan bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot bij de bouw en het vergroten van het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen.

Dit initiatief wordt ondersteund door Building Balance en de Rabobank. Hieruit is een keten ontstaan van boer, verwerker, bouwer en opdrachtgever.

Een mooie stap naar een duurzame toekomst!