Slim samenwerken is één van de speerpunten van Mateboer. Door slimmer met elkaar te samenwerken zorgen we ervoor dat onze bewoners en opdrachtgever weten waar ze aan toe zijn, een goed op elkaar ingespeeld team over de vloer krijgen en we onze projecten zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten. Kortom, door slim samen te werken zijn we goed voor elkaar én hebben onze bewoners het goed voor elkaar.

Eén van de manieren waarop we slim samenwerken, is door het aangaan van duurzame samenwerkingen, ook wel ketensamenwerkingen genoemd. Zo kunnen we met trots zeggen dat we alweer een tijdje een ketensamenwerking met Salverda en Mercatus hebben. Maar, hoe lopen de processen in zo’n ketensamenwerking nu precies? Het afgelopen half jaar zijn we hier gezamenlijk mee aan de slag gegaan. We hebben het processchema in kaart gebracht om de ketensamenwerking voor iedereen nog duidelijker te maken.

Afgelopen week was het dan zover: na een periode hard werken, is het processchema afgerond. Een ondertekening van het bord door zowel Salverda, Mercatus en Mateboer maakt het officieel. Hiermee vullen we onze reeds bestaande ketensamenwerkingen aan met nog een mooie samenwerking. 

Op naar een nog slimmere samenwerking!