Mateboer Bouw B.V. is in samenwerking met Technische Universiteit Delft (TU Delft) gestart met een pilotproject met een Virtual Reality (VR) bril. De VR bril wil Mateboer Bouw B.V. gaan inzetten om bewoners nog bewuster te maken van de overlast waarmee zij te maken krijgen tijdens  renovatieprojecten, het is 3-dimensionaal, interactief en 360 graden. Daardoor kijkt de bewoner niet alleen naar iets maar zijn ze er zelf bij en ervaart het. Hiermee is heel goed in beeld te brengen wat er tijdens een renovatieproject op de bewoner af komt.
Ook zal Mateboer Bouw B.V. de VR bril inzetten om bewoners te helpen bij het maken van keuzes voor toilet, keuken en badkamer. Virtueel kan het eindresultaat gepresenteerd worden van welke keuze ze hebben gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=3V-nARKKtHk&feature=youtu.be