OpdrachtgeverType projectLocatieStatus
Bodem Beheer Nederlandsloop en traditionele saneringBroek in WaterlandAfgerond

In opdracht van Bodem Beheer Nederland heeft onze Milieutechniek B.V. de afgelopen weken een bodemsanering mogen uitvoeren in Broek in Waterland. Dit omdat het terrein gereed gemaakt moest worden voor nieuwbouw. 

Voorafgaand aan de sanering moest de aanwezige bebouwing, op minder dan een meter afstand van nabijgelegen bebouwing, worden gesloopt. Daarna hebben wij dit sloopmateriaal middels klein transport door het centrum afgevoerd. Dit alles over een brug met een 10 tonrestrictie naar een overslaglocatie.  

Na het sloopwerk konden wij aan de slag met de bodemsanering! Hiervoor hebben wij onder andere circa 1.700 ton met zware metalen verontreinigde veengrond afgevoerd en circa 1.500 m³ ophoogmateriaal aangevoerd. Veiligheid en het beperken van de overlast was hierbij belangrijk en daarom is ervoor gekozen om dit transport stapvoets te rijden met zachte banden.  

Een mooie uitdaging, waar wij begin november mee mochten starten en die wij inmiddels hebben afgerond!