Milieutechniek maakt de weg vrij voor Bouw

Voor onze afdeling Bouw heeft onze Milieutechniek een locatie aan de Julianastraat in Dedemsvaart gesaneerd. De grond is daarmee gereed gemaakt voor de bouw van een appartementencomplex, waarmee Mateboer Bouw zich bezig gaat houden. De sanering betrof een traditioneel werk, waarbij de verontreiniging in zijn geheel is ontgraven en vervolgens werd afgevoerd onder milieukundige begeleiding. …

Bodemsanering in Meppel

Mateboer Milieutechniek heeft eind 2021 en begin 2022 in Meppel een bodemsanering mogen realiseren. Voorafgaand aan de bodemsanering die wij mochten uitvoeren, zijn de sloop en asbestsanering van de opstallen al uitgevoerd. Vervolgens hebben wij als saneringsmethode een leeflaag toegepast, waarbij de bovenste meter grond is afgegraven en afgevoerd. In totaal is bijna 3000 m³ …

Snel weer een schone bodem!

In het geval van gevaarlijke stoffen is het van belang om de bodem zo snel mogelijk weer schoon te krijgen. Mateboer Milieutechniek is ook voor dit soort calamiteiten inzetbaar en bij een brandstof spill was Mateboer dan ook binnen 24 uur op locatie om deze op te ruimen. Dankzij onze diverse expertises kon het werk …

Uitdagende bodemsanering in Broek in Waterland

Opdrachtgever Type project Locatie Status Bodem Beheer Nederland sloop en traditionele sanering Broek in Waterland Afgerond In opdracht van Bodem Beheer Nederland heeft onze Milieutechniek B.V. de afgelopen weken een bodemsanering mogen uitvoeren in Broek in Waterland. Dit omdat het terrein gereed gemaakt moest worden voor nieuwbouw.  Voorafgaand aan de sanering moest de aanwezige bebouwing, …

Sanering Stadhoudersmolen Apeldoorn

Opdrachtgever Architect Locatie Status Gemeente Apeldoorn Apeldoorn In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft Mateboer Milieutechniek B.V.  een bodemsanering uitgevoerd ter plaatse van een kavel aan de Stadhoudersmolenweg te Apeldoorn. In de grond van de kavel is een verontreiniging met zink en PCB aangetoond. De verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd. Hierna is de locatie …

Sanering Bavo terrein in Noordwijkerhout

Opdrachtgever Architect Locatie Status Parnassia Groep Noordwijkerhout Het voormalige zorgterrein Bavo in Noordwijkerhout is verkocht voor woningbouw. Voorafgaand aan de bouw worden de diverse verontreinigingen die aanwezig zijn op deze locatie van ca. 30 hectare gesaneerd. Dit in opdracht van Parnassia Groep. De verwachting is dat er circa 12.000 ton verontreinigde grond ontgraven wordt.

Saneren bouwgrond voor het project Kaai 13 te Meppel

Opdrachtgever Architect Locatie Status Woonconcept Vastgoed Meppel Mateboer Milieutechniek is in samenwerking met de Scheffer Groep uit Wezep in opdracht van Woonconcept Vastgoed begonnen met de bodemsanering aan de Prins Hendrikkade te Meppel. In eerste instantie worden ondergrondse brandstoftanks verwijderd en daarna zullen twee verontreinigingsspots met minerale olie en zware metalen worden verwijderd. Na afloop …

Sanering grond- en grondwater te Epe

Opdrachtgever Type project Locatie Status Bosatex Sanering Epe Uitvoering Sanering van grond- en grondwater ter plaatse van een locatie in Epe in opdracht van Bosatex. De verontreiniging bestaat uit o.a. zware metalen, mineralie olie en vluchtige organische cloriden (VOCL). De grond wordt gesaneerd middels ontgraving en het grondwater wordt in-situ gesaneerd door middel van injectie …

Sanering Alcohol verontreiniging Delfzijl

Opdrachtgever Architect Locatie Status JPB Groep B.V. Chemiepark te Delfzijl In opdracht van JPB Groep B.V. is Mateboer Milieutechniek begonnen met een pilot sanering van een alcoholverontreiniging op het chemiepark te Delfzijl. Afhankelijk van de resultaten van de pilot wordt de sanering full scale ingezet. De sanering bestaat uit een combinatie van persluchtinjectie, biologische stimulatie …