Een schone grond voor herontwikkeling in Zwolle

Mateboer Milieutechniek rondde onlangs in Zwolle een bodemsanering succesvol af. Op dit Zwolse industrieterrein was de grond sterk verontreinigd met minerale olie, veroorzaakt door eerdere bedrijfsactiviteiten op de locatie. We hebben de verontreiniging in de gron volledig verwijderd. Hiermee is de locatie weer geschikt voor herontwikkeling en een nieuwe bestemming. Een succesvolle bodemsanering voor een …

Fase 2 in Bovenkarspel: landbodemsanering

Mateboer Milieutechniek saneerde enkele weken terug de watergang achter een perceel in Bovenkarspel. Op deze voormalige scheepswerf worden in de toekomst namelijk appartementen gerealiseerd. Na deze waterbodemsanering is er door derden nieuwe walbeschoeiing geplaatst en zijn we vervolgens gestart met de landbodemsanering. Hierbij hebben we het terrein ontdaan van alle verhardingen en fundatierestanten. Daarnaast is …

Bodemsanering in Bovenkarspel

Op het terrein van een voormalig scheepswerf in Bovenkarspel wordt in de toekomst een nieuw appartementencomplex gerealiseerd. Om deze plannen uit te mogen voeren, moet de grond eerst gesaneerd en bouwrijp worden gemaakt.In opdracht van Stichting Bodembeheer Nederland en Bouwbedrijf C.L. Hof B.V. mocht Mateboer Milieutechniek het oude complex slopen en de watergang achter het perceel saneren. De komende …

Milieutechniek maakt de weg vrij voor Bouw

Voor onze afdeling Bouw heeft onze Milieutechniek een locatie aan de Julianastraat in Dedemsvaart gesaneerd. De grond is daarmee gereed gemaakt voor de bouw van een appartementencomplex, waarmee Mateboer Bouw zich bezig gaat houden. De sanering betrof een traditioneel werk, waarbij de verontreiniging in zijn geheel is ontgraven en vervolgens werd afgevoerd onder milieukundige begeleiding. …

Bodemsanering in Meppel

Mateboer Milieutechniek heeft eind 2021 en begin 2022 in Meppel een bodemsanering mogen realiseren. Voorafgaand aan de bodemsanering die wij mochten uitvoeren, zijn de sloop en asbestsanering van de opstallen al uitgevoerd. Vervolgens hebben wij als saneringsmethode een leeflaag toegepast, waarbij de bovenste meter grond is afgegraven en afgevoerd. In totaal is bijna 3000 m³ …

Snel weer een schone bodem!

In het geval van gevaarlijke stoffen is het van belang om de bodem zo snel mogelijk weer schoon te krijgen. Mateboer Milieutechniek is ook voor dit soort calamiteiten inzetbaar en bij een brandstof spill was Mateboer dan ook binnen 24 uur op locatie om deze op te ruimen. Dankzij onze diverse expertises kon het werk …

Uitdagende bodemsanering in Broek in Waterland

Opdrachtgever Type project Locatie Status Bodem Beheer Nederland sloop en traditionele sanering Broek in Waterland Afgerond In opdracht van Bodem Beheer Nederland heeft onze Milieutechniek B.V. de afgelopen weken een bodemsanering mogen uitvoeren in Broek in Waterland. Dit omdat het terrein gereed gemaakt moest worden voor nieuwbouw.  Voorafgaand aan de sanering moest de aanwezige bebouwing, …

Sanering Stadhoudersmolen Apeldoorn

Opdrachtgever Architect Locatie Status Gemeente Apeldoorn Apeldoorn In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft Mateboer Milieutechniek B.V.  een bodemsanering uitgevoerd ter plaatse van een kavel aan de Stadhoudersmolenweg te Apeldoorn. In de grond van de kavel is een verontreiniging met zink en PCB aangetoond. De verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd. Hierna is de locatie …

Sanering Bavo terrein in Noordwijkerhout

Opdrachtgever Architect Locatie Status Parnassia Groep Noordwijkerhout Het voormalige zorgterrein Bavo in Noordwijkerhout is verkocht voor woningbouw. Voorafgaand aan de bouw worden de diverse verontreinigingen die aanwezig zijn op deze locatie van ca. 30 hectare gesaneerd. Dit in opdracht van Parnassia Groep. De verwachting is dat er circa 12.000 ton verontreinigde grond ontgraven wordt.