In het geval van gevaarlijke stoffen is het van belang om de bodem zo snel mogelijk weer schoon te krijgen. Mateboer Milieutechniek is ook voor dit soort calamiteiten inzetbaar en bij een brandstof spill was Mateboer dan ook binnen 24 uur op locatie om deze op te ruimen. Dankzij onze diverse expertises kon het werk door twee personen worden uitgevoerd. De verplichte certificaten en aanwezige functies, zoals R-DLP, KVP, HVK, MKB-proces en -verificatie, hebben onze collega’s samen in huis.

Gelukkig bleken de wand- en bodemmonsters na de 1e sanering schoon. De container met verontreinigde grond kon worden afgevoerd naar een erkende verwerker.