De Nederlandse bodem zit vol met schatten uit de geschiedenis in de vorm van archeologische resten. Tijdens archeologisch onderzoek wordt het verleden van de mens en zijn omgeving bestudeerd. Wanneer een vergunning nodig is voor ontgraving van de bodem, zal in veel gevallen archeologisch onderzoek uitgevoerd moeten worden.

Bureauonderzoek

De eerste stap in het archeologisch proces is het uitvoeren van een bureauonderzoek. Tijdens een bureauonderzoek wordt door middel van (historische) bronnen de kans op archeologische resten ter plaatse van een plangebied onderzocht. Aan de hand van de conclusie wordt een advies, al dan niet voor vervolgonderzoek, opgesteld.  

Inventariserend onderzoek

Mateboer Milieutechniek biedt, naast het bureauonderzoek, ook archeologisch onderzoek in de vorm van grondboringen aan. Deze stap binnen het archeologisch proces heet het Inventariserend Veldonderzoek – Overig (IVO-O). Het IVO-O bieden wij op drie manieren aan, afhankelijk van het doel van het onderzoek. Onze specialisten denken graag mee met de beste optie voor jou.

Tijdens verkennend booronderzoek bestuderen we hoe intact de bodem is. Als hieruit de bodem volledig verstoord is, kunnen we vervolgonderzoek uitsluiten. De bodem kan ook (grotendeels) intact blijken of een archeologisch interessante laag bevatten. Bij de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten, geven wij passend advies over de beste vervolgstap(pen). 

Door middel van karterend booronderzoek kunnen wij een mogelijke archeologische vindplaats in kaart brengen. Op basis van de vastgestelde begrenzing, kan besloten worden om de vindplaats op te graven of om bouwplannen aan te passen. Zo vermijden we vernietiging van archeologische resten. Ook hierin begeleiden wij je graag.

Als de locatie van een archeologische vindplaats bekend is, kunnen wij waarderend onderzoek uitvoeren. Hierbij toetsen we de kwaliteit van reeds bekende archeologische resten.

Vervolgstappen

Aan de hand van de resultaten van het bureau- en/of booronderzoek, stellen we een advies op. Ons advies kan uiteenlopen van het vrijgeven van de locatie tot een volledige opgraving van de vindplaats. Mateboer Milieutechniek ondersteunt graag opdrachtgever en uitvoerder in het kiezen van de beste vervolgstap. Heb je archeologisch advies nodig of ben je op zoek naar meer informatie? Onze archeologen staan voor je klaar.

Je bereikt ons telefonisch op 038-331 50 20 en per mail op archeologie@mateboer.nl.