Opdrachtgever Architect Locatie Status
Parnassia Groep Noordwijkerhout

Het voormalige zorgterrein Bavo in Noordwijkerhout is verkocht voor woningbouw. Voorafgaand aan de bouw worden de diverse verontreinigingen die aanwezig zijn op deze locatie van ca. 30 hectare gesaneerd. Dit in opdracht van Parnassia Groep.

De verwachting is dat er circa 12.000 ton verontreinigde grond ontgraven wordt.