Mateboer werkt met een proactieve houding en grote betrokkenheid om het project tot een succes te maken. Mateboer Bouw heeft alle kennis onder één dak en is daardoor in staat om de opdrachtgever bij alle aspecten van het proces te ontzorgen: van ontwerp tot en met de oplevering en vaak ook nog de nazorg.

Het ontwerp

Het begint met het samen definiëren van de wensen en doelstellingen om dit samen met de architect te vertalen in een mooi bouwplan. Na de voorbereiding houdt Mateboer Bouw het bouwproces strak in de hand, met na iedere fase een toetsing of gemaakte afspraken en doelen zijn gehaald.

Borging van prestaties

Borging van de prestaties gebeurt aan de hand van vijf beheersaspecten: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Er wordt alleen gewerkt met vaste onderaannemers en leveranciers die afspraken nakomen en de vereiste kwaliteit leveren. Procesmatig werken met oog voor efficiency is een vanzelfsprekendheid.

Oog voor de toekomst

Duurzaam bouwen is uitgangspunt van Mateboer Bouw, met een zo min mogelijke milieubelasting door gebruik te maken van duurzame vormen van energie en materialen. Een schone leefomgeving met oog voor de volgende generaties. Circulair bouwen maakt onderdeel uit van bewust en efficiënt omgaan met materialen.

Nieuwbouwprojecten