Bij renovatie gaat het niet alleen om onderhoud en vervanging van bouwmaterialen, maar spelen verduurzaming en energiebesparing een belangrijke rol. Met kennis van de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen dragen we hiervoor slimme en innovatieve oplossingen aan. Bij het ontwerp is oog voor de bestaande omgeving.

Soepel laten verlopen

Door onze ervaring weten we hoe we renovatieprojecten planmatig aan moeten pakken om het efficiënt en soepel te laten verlopen. Als bouwteam is er voortdurend overleg met de klant, is sprake van een transparante werkwijze, goede communicatie en wordt oplossingsgericht gewerkt. Wederzijdse verwachtingen moeten helder zijn.

Overlast beperken

De overlast voor de bewoners wordt bij renovatieprojecten tot een minimum beperkt. Bij ieder renovatieproject wordt een bewonersbegeleider aangesteld als vast aanspreekpunt en het communiceren van de werkzaamheden. Bewoners worden betrokken bij de plannen en uitvoering en de focus ligt op het eindresultaat dat we met elkaar willen bereiken.

Heldere communicatie

In onze communicatie met bewoners wordt rekening gehouden met eventuele taalbarrières. We maken zoveel mogelijk gebruik van visuele middelen en maken ook gebruik van virtual reality (interactieve VR). Met de VR-bril kunnen we een reëel beeld geven van de plannen. Deze nieuwe methode realiseert Mateboer Bouw in samenwerking met de TU in Delft.

Renovatieprojecten