Tijdens de uitvoering van een ruimtelijke ontwikkeling wordt het steeds belangrijker om op een verantwoorde manier met mens, natuur en maatschappij om te gaan. De Wet natuurbescherming waarborgt de veiligheid voor beschermde plant- en diersoorten tijdens een ruimtelijke ontwikkeling. Om een ruimtelijke ontwikkeling uit te voeren is het dan ook van belang om vast te stellen of er beschermde soorten in het geding komen en waar nodig hiervoor een ontheffing op de Wet natuurbescherming aan te vragen.

Natuurwetgeving en effectstudie

Tijdens de voorbereidingsfase van ruimtelijke ontwikkelingen kunt u te maken krijgen met de Wet natuurbescherming. Het is van belang om dan een effectenstudie uit te voeren. Deze studie bestaat uit een quickscan ecologie en eventueel aanvullend onderzoek. Met deze effectstudie kan Mateboer Milieutechniek, indien nodig, voor u een ontheffingsaanvraag procedure starten. Tevens bieden wij u ecologische begeleiding in de voorbereidings- en uitvoeringsfase.