Onderzoek

Mateboer Milieutechniek heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot betrouwbare partner op het gebied van (historisch) bodemonderzoek bij de aanleg van kabels en leidingen. De onderzoeken worden uitgevoerd in het kader van veilig werken in verontreinigde grond, waarbij de CROW 400 centraal staat. Door de efficiënte en klantgerichte werkwijze wordt al meerdere jaren met vaste partijen samengewerkt. Het onderzoek wordt in verschillende fases uitgevoerd waarbij gestart wordt met een quickscan en historisch onderzoek. Wanneer dit geen uitsluitsel geeft wordt een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.

Milieukundige begeleiding

Naast het uitvoeren van bodemonderzoek ter bepaling van de bodemkwaliteit en de benodigde aanvullende maatregelen is Mateboer Milieutechniek tevens de aangewezen partij voor het verzorgen van de BUS-melding (tijdelijk uitplaatsen) en de milieukundige begeleiding tijdens de aanleg van de kabels en leidingen. Wanneer ter plaatse van een locatie sterk verontreinigde grond aanwezig is, dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden onder een melding vanuit de Wet Bodembescherming. Hiervoor zijn verschillende varianten beschikbaar, deels afhankelijk van de regio. Mateboer kan deze meldingen verzorgen voor de aannemer en tevens, indien noodzakelijk, de milieukundige begeleiding (conform BRL 6000) verzorgen.

Uitvoering

Mateboer Milieutechniek is al een geruime tijd gespecialiseerd in het ondersteunen van een grote klantengroep in de kabel- en leidingbranche, daar waar men te maken heeft met verontreinigde grond. Wij kunnen bedienen in de werkpakketten vanaf het maken van de klantafspraak tot het werkend opleveren van het product. Daarnaast worden door ons de benodigde Arbo maatregelen in zijn volledigheid opgepakt.