Voor sommige bouw-, sloop- of evenementactiviteiten is een vergunning nodig. Eén van de eisen voor het verkrijgen van deze vergunning, is vaak het aanleveren van een AERIUS-berekening.

Deze AERIUS-berekening geeft inzicht in de verwachte stikstofuitstoot- en depositie tijdens de geplande activiteiten.

Bij Mateboer Milieutechniek combineren we onze specialistische kennis over stikstofdepositie met onze expertise uit de bouw- en milieusector. We gaan hierbij verder dan alleen het uitvoeren van berekeningen. Wij leveren een rapportage op maat en helpen begeleiden in het vervolgtraject indien dat nodig is.

Indien nodig kun je bij ons ook terecht voor de zogeheten (stikstof)voortoets. Uit deze voortoets wordt duidelijk of de activiteit vergunningplichtig is op het gebied van stikstof.

Daarnaast staan wij voor je klaar als de volgende stap, de passende beoordeling, nodig is. Wij kijken dan of er maatregelen genomen kunnen worden om het project nog mogelijk te maken. We combineren onze expertise met een breed netwerk aan specialisten. Zo kunnen we binnen de mogelijkheden van de huidige wetgeving jou als opdrachtgever optimaal van dienst zijn.

We begrijpen dat tijd cruciaal is bij het aanvragen en regelen van deze vergunningen. Daarom zorgen wij voor een vlotte afhandeling van de nodige berekeningen en onderzoeken. Daarnaast zoeken we altijd naar dé oplossing, die voldoet aan zowel regelgeving als aan jouw projectdoelen.

Neem voor meer informatie en een persoonlijk advies op maat contact op met ons via ecologie@mateboer.nl.

Stikstofdepositieberekeningen bij sloop

Mateboer Milieutechniek voerde eind 2023 in opdracht van Gemeente Zwolle stikstofdepositieberekeningen uit in verband met de sloop van een pand. Met de AERIUS Calculator is berekend of de verwachte stikstofuitstoot en -depositie op de omliggende Natura 2000 gebieden in overeenstemming zijn met de geldende milieunormen en regelgeving.

De resultaten van deze stikstofdepositieberekeningen zijn essentieel voor het beoordelen van de mogelijke impact van de sloopactiviteiten op Natura 200-gebieden binnen een straal van 25 km. De Gemeente Zwolle kan bij deze casus door middel van de stikstofdepositieberekening aantonen dat de sloop van het pand niet leidt tot een verhoogde stikstofdepositie.