Voor sommige activiteiten, bijvoorbeeld werkzaamheden of evenementen, is een vergunning nodig. Aan deze vergunning hangen verschillende eisen, waaronder vaak het aanleveren van een AERIUS-berekening. Uit een AERIUS- of stikstofberekening wordt duidelijk hoeveel stikstofuitstoot word verwacht bij bijvoorbeeld een bouw of evenement. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt wat de verwachte stikstofdepositie, de neerslag van stikstof, op de omliggende Natura 2000-gebieden is. Mateboer is gespecialiseerd in het uitvoeren van deze berekeningen en kan daarnaast snel schakelen. Zo loopt u geen vertraging op in de aanvraag en het regelen van vergunningen.

Mocht uit de AERIUS-berekening blijken dat er sprake is van een -al dan niet tijdelijke- stikstofuitstoot en -depositie, dan is het vaak met een aantal aanpassingen alsnog mogelijk om aan de eisen te voldoen. Dit proces wordt ook wel de voortoets genoemd. Mocht het niet mogelijk zijn om deze effecten op voorhand uit te sluiten, dan gaat een volgende fase in, de zogeheten passende beoordeling. Hierbij wordt gekeken naar welke maatregelen er moeten worden genomen om het geheel alsnog mogelijk te maken. In het geval van deze complexere vraagstukken is het inschakelen van een expert mogelijk.