Dinsdag 7 april is Mateboer Milieutechniek in samenwerking met VolkerWessels Telecom gestart met werkzaamheden aan de Westzijde te Zaandam. Ter plaatse van de locatie dienen 2 grote gestuurde boringen omgelegd te worden. Het terrein betreft een voormalige gasfabriek waarbij in de toekomst nieuwe appartementen worden gerealiseerd. Om de realisatie van de appartementen mogelijk te maken wordt een bouwkuip van damwanden geplaatst, om deze damwanden veilig te kunnen plaatsen moeten er 2 grote gestuurde boringen welke onder de Zaan door liggen omgelegd worden. Mateboer Milieutechniek verzorgt voor VolkerWessels Telecom de werkzaamheden in de verontreinigde grond. Op de locatie zijn sterk verhoogde gehalten aan cyanide, benzeen en naftaleen aanwezig. In het verleden is het terrein gesaneerd waarbij de restverontreiniging is afgedekt met een leeflaag variërend in dikte van 0,5 tot 4,0 meter. Onder begeleiding van een milieukundige begeleider van onze afdeling onderzoek worden proefsleuven gegraven en worden alle kabels in de verontreinigde ondergrond in beeld gebracht. Niet alleen de verontreiniging zorgt hier voor de nodige uitdagingen ook de liggingsdiepte in combinatie met de afstand tot de Zaan en de grote hoeveelheid aan buizen en kabels welke niet op de klic staan en wel worden gevonden zorgen voor de nodige zorgvuldigheid tijdens de werkzaamheden.