De goede samenwerking tussen Mateboer Bouw B.V., Woningstichting Salland Wonen en Salverda Bouw is bekrachtigd met een ketensamenwerkingsovereenkomst voor de komende 5 jaar. Het zetten van de handtekeningen geeft een bevestiging van het onderlinge vertrouwen tussen de partijen.