Bodemonderzoek bij Mateboer Milieutechniek brengt de kwaliteit van grond en grondwater in beeld en hiermee de eventuele aanwezigheid van een bodemverontreiniging.

Regulier bodemonderzoek

Wij bepalen op een effectieve wijze de kwaliteit en opbouw van de bodem ter plaatse en denken proactief mee in het proces. Door onze ervaring in combinatie met de nieuwste technologieën zorgen wij voor het beste resultaat. Uiteraard met de focus op de wensen van de klant.

Milieukundige begeleiding bij bodemsanering

Voorafgaand aan de uitvoering van een bodemsanering dient een saneringsplan opgesteld te worden. Mateboer Milieutechniek heeft ruime ervaring met het opstellen van saneringsplannen en de uitvoering van milieukundige begeleiding tijdens de bodemsanering.
In het saneringsplan wordt de aanpak van de sanering vastgelegd. Hierbij wordt, afhankelijk van de aard van de verontreiniging en het toekomstige gebruik van de locatie, bepaald op welke wijze de bodemsanering uitgevoerd dient te worden. Uiteraard in nauw overleg met het bevoegd gezag.

Tijdens de milieukundige begeleiding wordt toegezien op uitvoering conform het saneringsplan. Bij traditioneel saneren worden de ontgravingsgrenzen middels controlemonsters vastgesteld om te bepalen of de verontreiniging voldoende verwijderd is.
Na afloop worden de uitgevoerde werkzaamheden in een saneringsevaluatie aangeboden aan het bevoegd gezag.

Bodemonderzoek projecten