Klimaatverandering brengt verschillende uitdagingen met zich mee. In toenemende mate kampt de leefomgeving met problemen ten gevolge van hitte, droogte, wateroverlast en een afname in biodiversiteit. Door rekening te houden met de hedendaagse klimaatproblematiek bij de inrichting van gebieden kan de schade worden beperkt of voorkomen.

De specialisten van Mateboer Milieutechniek helpen graag met het beoordelen van risico’s en het adviseren over klimaatadaptieve maatregelen. Met behulp van een kansenanalyse (quickscan) brengen we zowel de kansen als risico’s in kaart. Naast een gebied klimaatbestendig in te richten, is samenwerking met de natuur essentieel voor een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving.

Benieuwd naar de kansen op het gebied van klimaatadaptie en natuurinclusiviteit in jouw project? Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder in een persoonlijk gesprek. Mail naar ecologie@mateboer.nl.

Klimaatadaptie in een bestemmingsplanwijziging

Eén van onze opdrachtgevers zocht vanwege een bestemmingsplanwijziging advies op het gebied van klimaatadaptie en ecologie. Aan Mateboer Milieutechniek de vraag om een advies uit te brengen voor de inrichting van een planlocatie.

Wij hebben hiervoor een tweetal adviesrapporten opgeleverd.

In het adviesrapport over klimaatadaptie hebben wij de focus gelegd op een analyse van de kansen en risico’s. Door middel van een SWOT-analyse zijn deze overzichtelijk weergegeven én zijn de kansen toegelicht.

Het ecologische adviesrapport focust zich op de mogelijkheden om de lokale biodiversiteit te versterken. Aan de hand van een gericht aantal lokale doelsoorten bepalen we welke (natuurinclusieve) maatregelen kunnen worden genomen, zodat de lokale biodiversiteit optimaal wordt versterkt.