Om bijvoorbeeld een partij grond of baggerspecie toe te mogen passen of te ontgraven is het verplicht om de milieutechnische kwaliteit van een partij grond of baggerspecie te bepalen.

Het is van belang om dit volgens de geldende regelgeving te doen. Mateboer voert deze keuringen volgens protocol uit.

Wij zijn gecertificeerd om onder protocol de juiste keuringen uit te voeren volgens BRL SIKB 1000:

  • Protocol 1001: het keuren van een partij grond en baggerspecie.
  • Protocol 1002: de keuring van niet-vormgegeven bouwstoffen.

Daarnaast is Mateboer bevoegd voor het afgeven van een milieuhygiënische verklaring AP04 voor hergebruik of een niet-reinigbaarheidsverklaring. Dit is verplicht wanneer de grond of baggerspecie op een andere locatie wordt toegepast. Op het moment dat bij een bodemsanering de ontgraven grond niet gereinigd kan worden, mag de grond alleen worden gestort met een niet-reinigbaarheidsverklaring.

Naast het uitvoeren van partijkeuringen en het afgeven van milieuhygiënische en niet reinigbaarheidsverklaringen verzorgen wij ook diverse andere keuringen:

  • BRL9335-1: het keuren van samengevoegde partijen.
  • BRL9335-4: het keuren van samengestelde grondproducten.
  • Het legaliseren van illegaal samengestelde partijen.