De laatste jaren wordt de toegevoegde waarde van bomen in onze leefomgeving steeds meer erkend. Bij deze toegevoegde waarde valt te denken aan verkoeling dankzij bomen in hete zomers en daarnaast ook het vastleggen van CO2, zodat deze niet in de atmosfeer blijft hangen. Het is dus van belang om bomen te behouden, maar daarbij moet de openbare veiligheid gewaarborgd blijven. Daarom is in veel gevallen boomtechnisch onderzoek en advies noodzakelijk.

Mateboer Milieutechniek is gespecialiseerd in onderzoek en advies op het gebied van boominventarisatie en -veiligheidscontrole, nader boomonderzoek en boombehoud- en bescherming. In het geval van complexere vraagstukken over de gezondheid van en de effecten op bomen is het betrekken van een specialist met ETT-certificaat bij de onderzoeken mogelijk.

Boominventarisatie en -veiligheidscontrole

De boomeigenaar heeft een algemene zorgplicht voor de bomen. Bij een boominventarisatie en -veiligheidscontrole, controleren we de bomen op conditie en zichtbare gebreken. Daarnaast leggen we met behulp van GPS, het bomenbestand nauwkeurig digitaal vast.

Nader boomonderzoek

Wanneer uit de veiligheidscontrole blijkt dat een boom een gebrek en/of een verminderde conditie heeft, kijken we in een nader onderzoek welke vervolgstappen nodig zijn.

Boombehoud en -bescherming

Met een Boom Effect Analyse bekijken we hoe we kunnen voorkomen dat waardevolle bomen onbedoeld beschadigd raken of verloren gaan tijdens een activiteit.