Invasieve exoten zijn plant- en diersoorten die schadelijk zijn voor de leefomgeving. Het is daarom wenselijk om ze te bestrijden. Inva­sieve exoten komen van nature niet voor in Nederland en hebben daarom geen natuurlijke vijanden in ons land. Mateboer focust zich op invasieve exotische plantensoorten zoals de Aziatische duizendknopen, de hemelboom en de reuzeberenklauw.

Elke situatie vraagt om een specifieke aanpak. Om die reden stellen wij een plan van aanpak op maat op, waarbij we de meest geschikte technieken inzetten. We kijken hierbij naar de soort invasieve exoot, de besmettingsgraad, de omgeving en de persoonlijke voorkeur van opdrachtgevers.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: inventarisatie van de situatie, dit kan zowel op locatie als op basis van beschikbare informatie.

Stap 2: Opstellen bestrijdings- en nazorgplan.

Stap 3: Bestrijding

Stap 4: Evaluatie en monitoring

Voor de bestrijding van invasieve exoten beschikken wij over diverse technieken, zoals begrazing, uitputting, afdekken, ontgraven en afvoeren, ozoninjecties of een combinatie van verschillende

technieken. Indien nodig doen wij dit in samenwerking met één van onze vaste partners.