De SIK BRL 7000 is een certificering waarbij de aannemer de erkenning behaalt voor het uitvoeren van werken in verontreinigde grond. Wij kunnen u van A tot Z bedienen in het saneren van verontreinigde bodem. Daarnaast ook voor alle werkzaamheden die plaatsvinden in de verontreinigde bodem zoals tijdelijk uitplaatsen van grond, waarbij de grond na afloop van de werkzaamheden teruggeplaatst wordt in de ontgraving zoals met name voorkomt in de kabelleiding-werkzaamheden.

Saneren

Wanneer een locatie verontreinigd is kunnen wij u volledig bedienen in het saneren van de locatie. De bodem wordt eerst ontgraven en vervolgens getransporteerd naar een reiniger. Vanuit daar wordt gekeken wat de (nieuwe) bestemming van de grond wordt.

Of het nu gaat om het saneren van een achtertuin, het bouwrijp maken van een locatie of het creëren van een bouwkuip. Indien gewenst wordt het gehele vergunningstraject en de inzet van de verschillende disciplines als bijvoorbeeld grondwaterbemaling of het plaatsen van damwanden voor het uitvoeren van de werkzaamheden door ons opgepakt.

In-situ sanering

Wanneer de grond of het grondwater vervuild is en ontgraven niet mogelijk of ongewenst is kan de bodem in veel gevallen ook in-situ gesaneerd worden. Hierbij wordt de bodem ter plekke schoongemaakt. Hiervoor beschikt Mateboer Milieutechniek over diverse technieken. Voorbeelden van deze technieken zijn:

  • Pump & Treat
  • Biologische stimulatie (aeroob/anaeroob)
  • Chemische oxidatie met behulp van ozon
  • Bodemluchtextractie
  • Persluchtinjectie
  • Combinatie van bovenstaande technieken

Welke methode gebruikt wordt is afhankelijk van de soort verontreiniging en het type bodem. Mateboer Milieutechniek kan u adviseren welke technieken u kunt toepassen of de volledige bodemsanering voor u verzorgen.

Bodemsaneringprojecten